EU & arbetsrätt 4 2005


 

Förlikning om yrkesförares körtider

Många års arbete med att strama upp regleringen och kontrollen av arbetstiderna för yrkesförare tycks nu gå mot sin fullbordan, sedan ministerrådet och Europaparlamentet den 6 december förlikats om hur förordningen om körtid och vilotid vid vägtransporter (3820/85) skall ändras och om innehållet i en förordning om färdskrivare och ett direktiv om hur medlemsstaterna skall kontrollera att reglerna följs. Nu återstår bara att ministerrådet och parlamentet var för sig antar de texter man enades om i förlikningskommittén.

Reglerna om körtid och vilotid kompletterar direktivet om yrkesförarnas arbetstid (2002/15) som antogs 2002 (se EU & arbetsrätt nr 1/ 2002). De nya reglerna skulle bland annat innebära att förarnas dygnsvila blir en timme längre, att de garanteras minst 45 timmars sammanhängande vila var fjortonde dag – något som sägs vara en nyhet i de flesta medlemsländer – och att längsta tillåtna körtid per vecka sänks från 74 till 56 timmar. En annan nyhet är att det skulle bli arbetsgivarna, inte förarna själva, som ställs till ansvar för brott mot reglerna. En anledning till att det har varit svårt att enas är att reglerna förmodas få kraftig inverkan på transportbranschen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör