EU & arbetsrätt 3 2006


 

Riktlinjer om arbetstid riskerar direktivets syfte

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna har möjlighet att utnyttja sina ledigheter, men är inte skyldig att se till att de också faktiskt gör det. Så får staten inte skriva i de riktlinjer som ska förklara för arbetsgivarna vad arbetstidsreglerna innebär, för då kan rätten till dygns- och veckovila urholkas. Det konstaterar EG-domstolen i en dom och förklarar att Storbritannien brutit mot fördraget genom att inte genomföra arbetstidsdirektivet korrekt.

EG-domstolen underkände också en lagregel som innebar att bestämmelserna om veckoarbetstid och nattarbete inte gällde fullt ut om inte arbetstiden i sin helhet mättes eller bestämdes i förväg, eller om arbetstagarna själva kunde bestämma över en del av sin arbetstid.

KA

Mål C-484/04 Kommissionen mot Förenade konungariket, dom den 7 september 2006


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör