EU & arbetsrätt 1 2007


 

EU&arbetsrätt till Stockholms universitet när Arbetslivsinstitutet läggs ned

Utgivningen av EU & arbetsrätt och driften av Internetportalen Forum för forskning om arbetsrätt kommer att tas över av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution när Arbetslivsinstitutet läggs ned. Kerstin Ahlberg fortsätter som redaktör för både nyhetsbrevet och portalen, och kommer även att arbeta med forskningsuppgifter.

Arbetslivsinstitutets nedläggning innebär att den grupp av forskare som sedan mitten av 1990-talet samlats kring arbetsrätten i EU-perspektiv splittras. Professor Niklas Bruun tillträdde i höstas en professur i privaträtt vid Helsingfors universitet. Professor Jonas Malmberg och doktoranderna Pernilla Lundblad och Claes-Mikael Jonsson går till Uppsala universitet. Gruppens tredje doktorand, Hanna Björknäs, har beslutat att avbryta sina forskarstudier och i stället börja som arbetsrättsjurist hos Diskrimineringsombudsmannen.

Jur dr Susanne Fransson återgår till Göteborgs universitet medan jur dr Johann Mulder övergår till Lunds universitet för att fullfölja sitt post doc-projekt.

EIRO-korrespondenten Annika Berg övergår till egen verksamhet och jur kand Magnus Lundberg har blivit policy officer vid UNI-Europa Finance.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör