EU & arbetsrätt 1 2007


 

TCO anmäler Sverige för indirekt könsdiskriminering

Ändringarna i den svenska arbetslöshetsförsäkringen den 1 januari 2007 diskriminerar kvinnor. Det anser Tjänstemännens centralorganisation (TCO) som har anmält svenska staten till Europeiska kommissionen för brott mot direktiv 79/7 om likabehandling av män och kvinnor när det gäller social trygghet. För att en arbetslös skall få arbetslöshetsersättning krävs att han eller hon har arbetat minst 80 timmar per månad under minst sex av de föregående 12 månaderna. Denna ändring i det så kallade arbetsvillkoret försämrade deltidsarbetandes möjligheter att få ersättning. Eftersom en väsentligt större andel kvinnor än män arbetar deltid medför ändringen en indirekt diskriminering av kvinnor. Det finns inte någon legitim socialpolitisk målsättning som kan motivera denna diskriminering. Även om det hade funnits en sådan är åtgärden varken lämplig eller nödvändig för att uppnå målet, menar TCO.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör