EU & arbetsrätt 1 2008


 

Byggnads får inte behandla löneuppgifter

Svenska Byggnadsarbetareförbundet får inte behandla löneuppgifter för arbetare som inte är medlemmar, om de inte själva har gett sitt samtycke. Det blev Datainspektionens besked efter en anmälan som kom in dagen efter att Byggnads och Sveriges Byggindustrier slutit ett nytt löneavtal i våras (se EU & arbetsrätt nr 4/2007 sid 1). Till avtalet hörde en ny överenskommelse som preciserar vilka uppgifter arbetsgivarna ska lämna ut för att Byggnads ska kunna kontrollera att arbetstagarna får rätt lön.

Ett fackförbunds behandling av löneuppgifter för oorganiserade arbetstagare passar inte in i något av personuppgiftslagens undantag, menar Datainspektionen. Inget hindrar dock att arbetsgivarna lämnar ut avidentifierade löneuppgifter.

Byggnads har överklagat beslutet till Länsrätten.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör