EU & arbetsrätt 2 2008


 

Ny diskrimineringslag antagen i Sverige

Den 4 juni antog Sveriges riksdag en ny diskrimineringslag, som ska ersätta alla de gällande diskrimineringslagarna från och med den 1 januari 2009. Därmed införs för första gången ett förbud mot diskriminering på grund av ålder. Den nya lagen innehåller också en annan ny diskrimineringsgrund, nämligen könsidentitet.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör