EU & arbetsrätt 2 2008


 

Danskt insidermål går till Højesteret

De båda fackliga förtroendemän som i två instanser har dömts för att ha brutit mot den danska insiderlagen när de diskuterade fackliga strategier inför en fusion (se EU & arbetsrätt nr 1/2008 sid 4), beviljades den 6 juni prövningstillstånd av Danmarks Højesteret där målet förväntas komma upp hösten 2009.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör