EU & arbetsrätt 2 2008


 

Det blir inga förhandlingar om europeiska företagsråd

Nej, det blir inga förhandlingar mellan Europafacket (EFS) och de europeiska arbetsgivarorganisationerna om revidering av direktivet om europeiska företagsråd. Ett förhastat pressmeddelande från EFS förledde EU & arbetsrätt att dra förhastade slutsatser (se nr 1/2008 sid 5).

EFS har länge legat på arbetsgivarna för att få igång förhandlingar. Den 2 april i år meddelade arbetsgivarorganisationerna så att de var beredda att förhandla. Dagen därpå publicerade EFS ett pressmeddelande där organisationen "välkomnade arbetsgivarnas beredskap att förhandla" och tillade att även EFS var beredd att göra det, förutsatt att man kunde enas om en snäv tidtabell och ett snabbt avslut på förhandlingarna. EFS mål var att direktivet skulle revideras innan den sittande kommissionen och parlamentet upplöses.

Pressmeddelandet skulle aldrig ha gått ut, och väckte stor irritation inom EFS, erfar EU & arbetsrätt. En vecka senare skrev EFS till Europeiska kommissionen att parterna varken hade lyckats komma överens om ett slutdatum eller vad man skulle förhandla om, och att det därför inte fanns några förutsättningar för förhandlingar.

Arbetsgivarna förklarade för kommissionen att de hade erbjudit sig att börja förhandla mycket snart, men att de av principiella skäl inte kunde gå in i några för-förhandlingar utan att rådgöra med berörda arbetsgivarorganisationer och deras medlemmar. I ytterligare brev redogjorde arbetsgivarna för vilka konkreta förslag de var villiga att diskutera. Men EFS stod på sig.

I början av maj meddelade kommissionären Vladimír Spidla så att kommissionen skulle lägga fram ett direktivförslag senast den 25 juni. Nu står det klart att tidsplanen spricker. Kanske är EFS hopp om att direktivet ska hinna revideras under nuvarande mandatperiod under alla omständigheter ute.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör