EU & arbetsrätt 3 2008


 

Rautaruukki och Amica kan ha kringgått lagen, enligt generaladvokat

Det kan strida mot företagsöverlåtelsedirektivet (2001/23) att göra som Rautaruukki OY och Amica Ravintolat OY gjorde när det förra överlät driften av sin personalmatsal till det senare dagen efter att kollektivavtalet för metallindustrin hade löpt ut, så att Amica kunde tillämpa hotell- och restaurangavtalet i stället. Det menar generaladvokaten Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i sitt förslag till dom i målet Juuri. Han vill dock överlåta till den Finska Högsta domstolen att avgöra om deras handlande faktiskt innebar att de kringgick lagen.

För Mirja Juuri innebar det i varje fall så mycket sämre arbetsvillkor att hon ansåg sig ha rätt att häva anställningsavtalet med Amica (se EU & arbetsrätt nr 4/2007 sid 4). Hon stöder sig på direktivets artikel 4.2 som säger att arbetsgivaren blir ansvarig för att anställningen upphör om anställninsgvillkoren försämras väsentligt.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör