EU & arbetsrätt 3 2008


 

Kollektivavtal får tillämpas även på oorganiserad, anser generaladvokat

Danska kollektivavtal som genomför direktivet om arbetsgivarens upplysningsplikt (91/533) får tillämpas även på arbetstagare som inte är medlemmar i den avtalsslutande fackliga organisationen. Det anser generaladvokaten Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i sitt förslag till dom i målet Andersen (se EU & arbetsrätt nr 3/2007 sid 3). Andersen själv vill hellre att den danska anställningsbevislagen ska tillämpas på honom. Då kan han nämligen begära skadestånd för att hans anställningsbevis varit felaktiga, vilket han inte kan få enligt kollektivavtalet.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör