EU & arbetsrätt 3 2008


 

Polskt företag ville slippa kollektivavtalet med hänvisning till Laval

Ett mål som liknade det danska i artikeln ovanför förliktes i den svenska Arbetsdomstolen i augusti. Det polska bolaget Calbud stämdes i februari 2007 av Svenska Byggnadsarbetareförbundet som krävde ett skadestånd på 800 000 kr med motiveringen att bolaget inte hade betalat sina utstationerade arbetstagare kollektivavtalsenlig lön. Calbud svarade att bolaget inte var bundet av kollektivavtalet eftersom den som ingått det i bolagets namn inte var behörig. Under målets förberedelse kom så EG-domstolens dom i Laval-målet. Bolaget bytte då fot och gjorde gällande att kollektivavtalet skulle lämnas utan avseende då det överskred regleringen i utstationeringsdirektivets "hårda kärna" och då bundenhet uppkommit efter hot om olovliga stridsåtgärder.

Byggnads invände att det var bolaget som kontaktat Byggnads, något som också bekräftades, och att några hot om stridsåtgärder inte förekommit. Målet togs därefter till ytterligare muntlig förberedelse under ledning av ordföranden Michaël Koch. Laval-domens betydelse diskuterades och målet sattes ut till huvudförhandling. Strax dessförinnan förliktes dock parterna och någon dom kommer inte att meddelas.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör