EU & arbetsrätt 3 2008


 

En pionjär inom EU-arbetsrätten är död

En betydande personlighet på den europeiska arbetsrättens område, professor Brian Bercusson, har helt oväntat avlidit vid 60 års ålder.

Vid sin död var han professor vid King´s College, London University.

Brian Bercusson var en pionjär inom EU-arbetsrätten, och anlitades ofta av EU:s institutioner och fackliga organisationer i olika länder. I svenska arbetsrättskretsar blev han känd sedan han år 1997 knutits till Arbetslivsinstitutet som gästprofessor för att tillsammans med Niklas Bruun dra igång och utveckla den europeiskt inriktade arbetsrättsforskning som blev institutets kännemärke.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör