EU & arbetsrätt 3 2008


 

Aktuellt på http://arbetsratt.juridicum.su.se

Anders von Koskull: Kravet på likabehandling då kollektivavtalsparter utestänger anställda från avtalet

Ronnie Eklund: A Swedish perspective on LavalArbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör