EU & arbetsrätt 3 2008


 

Kalendariet

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv fortsätter. Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

Europeiska företagsråd - erfarenheter och framtid
torsdagen den 16 oktober kl. 15.00 - 17.00
Plats: Ahlmannssalen, Geo-vetenskapens hus, Stockholms universitet. (OBS lokalen!) Lokalen ligger 4-5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet

Inledare: Director Industrial Relations Mats C Andersson, Ericsson AB, förbundsekonom Christer Larsson, Pappersindustriarbetareförbundet och kanslirådet Per Ewaldsson, Arbetsmarknadsdepartementet

Sedan 1996 har arbetstagare i s.k. gemenskapsföretag, dvs. större företag med verksamhet i . era medlemsstater, rätt till information och samråd med den centrala företagsledningen enligt direktivet om europeiska företagsråd. I somras lade europeiska kommissionen fram förslag till ändringar i direktivet, med syftet att stärka arbetstagarnas rättigheter (se sid 4 i detta nr). Vid seminariet behandlas dels erfarenheterna av företagsrådens verksamhet hittills, dels det nya direktivförslaget.

Individuella anställningsavtal i den nya Rom I-förordningen
onsdagen den 5 november kl. 13.30 - 15.30 (OBS! tiden)

Plats: Rum Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet. Lokalen ligger 4 - 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet.

Inledare: professor Michael Bogdan, Lunds universitet

I juni 2008 antogs en ny förordning om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, den s.k. Rom I (se sid 5 i detta nr). Från den 17 december 2009 ersätter förordningen Romkonventionen. Vid seminariet presenterar Michael Bogdan bakgrunden till förordningen och dess regler om individuella anställningsavtal.

Aktuell information om seminarierna finns alltid på http://arbetsratt.juridicum.su.seArbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör