EU & arbetsrätt 1 2009


 

Nya frågor från kommissionen om svenska regler om visstidsarbete

Nu medger den svenska regeringen på förfrågan från Europeiska kommissionen att en arbetsgivares behov av att anställa någon på s.k. allmän visstidsanställning inte kan prövas rättsligt. Tidigare har den bluffat om detta, anser Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, som 2007 gjorde en anmälan till kommissionen om de nya regler som infördes i lagen om anställningsskydd samma år.

TCO:s huvudinvändning är att reglerna inte uppfyller visstidsdirektivets (1999/70) krav på effektiva åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar, då en arbetsgivare genom att kombinera olika typer av sådana anställningar i princip kan ha en arbetstagare anställd hur länge som helst utan att denne blir tillsvidareanställd ("fast" anställd).

Kommissionen ställde då en rad frågor till regeringen, som svarade bl.a. att det är möjligt att anställa någon för s.k. allmän visstidsanställning i upp till två år, men att arbetsgivaren då "ska ha behov av en tidsbegränsad anställning. Om arbetsgivaren har ett mer stadigvarande behov av arbetskraft, ska tillsvidareanställning användas". Detta, menar TCO, är en antydan om att det finns ett rättsligt sanktionerat krav på att allmän visstidsanställning inte används för att fylla ett mer stadigvarande behov, vilket är en ren bluff. Det kännetecknande för en allmän visstidsanställning är just att arbetsgivaren inte behöver ange något skäl för varför han väljer en sådan. TCO skrev därför till kommissionen igen.

I slutet av 2008 fick så regeringen ett nytt brev där kommissionen bad om ytterligare klargöranden, bl.a. om hur man fastställer om ett arbete kräver visstids- eller tillsvidareanställning och vilka bevis som måste läggas fram - gärna med konkreta exempel. Kommissionen kommenterade också regeringens påstående att den kommer att överväga att fastställa en yttersta gräns för hur länge någon kan vara anställd i rullande visstidsanställningar om det skulle visa sig att den möjligheten överutnyttjas. Sådana kryphål bör täppas till på förhand, skriver kommissionen.

Regeringen svarade den 3 mars i år. Inledningsvis skriver den att "utstuderade förfaranden" för att kringgå lagens huvudregel om att anställningen ska gälla tillsvidare kan angripas i domstol även om förfarandet vid en preliminär bedömning kan tyckas förenligt med lagens ordalydelse. Samtidigt medger regeringen att allmän visstidsanställning är tillåten utan att arbetsgivaren behöver ha något objektivt konstaterbart skäl, och att behovet av att anställa på viss tid i stället för tillsvidare alltså inte kan prövas i domstol.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör