EU & arbetsrätt 1 2009


 

Direktiv om europeiska företagsråd i praktiken klart

Ett nytt direktiv med ändringar i direktivet om europeiska företagsråd (94/45) är i praktiken i hamn sedan Europaparlamentet den 16 december röstat för en kompromiss som förhandlats fram vid informella kontakter mellan ministerrådet, parlamentet och kommissionen. Det innebär att direktivet kan antas utan någon andra behandling i parlamentet. Detta har blivit allt vanligare och är resultatet av en överenskommelse mellan de tre institutionerna om hur den lagstiftningsprocedur som kallas medbeslutandeförfarandet ska göras mer effektiv.

Att de denna gång kunde enas så snabbt berodde säkerligen på att arbetsmarknadens parter var eniga om direktivets innehåll, och om att det borde antas under nuvarande kommission och parlament (se EU & arbetsrätt nr 3/2008 sid 4).

Formellt antas direktivet av ministerrådet först när juristlingvisterna har arbetat färdigt med texten.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör