EU & arbetsrätt 2 2009


 

Generaladvokat vill avvisa 3F:s talan

Fackförbundet 3F har inte rätt att föra talan mot Europeiska kommissionens beslut att godkänna de skattelättnader som danska staten beviljar anställda på DIS-flaggade fartyg. Det skriver generaladvokaten i sitt förslag till dom i det mål som 3F har överklagat från Förstainstansrätten (se EU & arbetsrätt nr 3/2007 sid 2).

De danska reglerna innebär att anställda på fartyg som är registrerade i det danska internationella skeppsregistret (DIS) undantas från inkomstskatt. Det gör att 3Fs medlemmar på vanliga danskregistrerade fartyg kommer i en sämre konkurrenssituation. Förbundet hävdar att skatteundantaget strider mot EU:s riktlinjer för statligt stöd, men kommissionen beslöt att inte invända mot de danska reglerna. Då väckte 3F talan för att få kommissionens beslut ogiltigförklarat. Förstainstansrätten avvisade talan.

Generaladvokaten i EG-domstolen håller delvis med förbundet om att Förstainstansrätten gjorde fel, men kommer ändå till samma slutsats som den.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör