EU & arbetsrätt 2 2009


 

Direktivet om europeiska företagsråd antaget

Det nya direktivet om europeiska företagsråd antogs den 6 maj med beteckningen 2009/38/EG och publicerades i EUT L122, 16.5.2009, s. 28.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör