EU & arbetsrätt 2 2009


 

Kalendariet

Seminarieserien Arbetsrätten i EUperspektiv fortsätter. Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs. Höstens första seminarium blir

Tjänstedirektivet och arbetsrätten
– hur blev det?


Onsdagen den 9 september kl 15 – 17
Plats:
Rum Spelbomskan, Aula Magna, Stockholms universitet. Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet.
En stor fråga när direktivet om tjänster på den inre marknaden förhandlades fram var att det inte skulle få påverka regleringen på arbetsmarknaden. I höst behandlar Riksdagen propositionen om hur direktivet ska genomföras i Sverige. Vid seminariet presenteras lagförslagen i propositionen och arbetsmarknadens parter ger sin syn på dessa.


Handelshøjskolen i Köpenhamn arrangerar konferensen

The Role of Courts in Developing a European Social Model – Theoretical and Methodological Pespectives

Fredagen den 18 september 2009
Plats:
Köpenhamn
Närmare upplysningar om program och registrering se http://www.cbs.dk/forskning/konferencer/bb3


Nätverket för Europarättsforskning arrangerar konferensen

Labour law and social security law in an enlarged Europe – a social dimension on the move?

3 – 4 november 2009
Plats:
Stockholm
För program och registrering kontakta Jonas Jeppson på nef@ juridicum.su.se


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör