EU & arbetsrätt 2 2010


 

Två nya direktiv

Två nya arbetsrättsdirektiv har antagits. Det ena är direktivet om föräldraledighet, 2010/18/EU. Direktivet genomför avtalet mellan Europafacket EFS och BusinessEurope, Ueapme och Ceep (se EU & arbetsrätt nr 3-4 2009 s. 11). Det andra direktivet, som inte har fått något nummer ännu, genomför avtalet mellan Hospeem och EPSU om förebyggande av skador på grund av vassa instrument inom sjukvården (se EU & arbetsrätt nr 3-4 2009 sid 11).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör