EU & arbetsrätt 2 2010


 

Skärpt anmälningsplikt vid utstationering till Danmark

Den 1 juni 2010 skärptes anmälningsskyldigheten för utländska företag i Danmark. Inte bara de som utstationerar arbetstagare dit utan även självständiga företagare utan anställda som utför arbete i landet är nu tvungna att lämna upplysningar till det s.k. RUT-registret. Det är innebörden av de ändringar i den danska utstationeringslagen som Folketinget antog i maj efter förra årets överenskommelse mellan regeringen och oppositionspartierna (se EU & arbetsrätt 3-4/2009 sid 5).

En annan nyhet är att den danska uppdragsgivaren är skyldig att kontrollera att utländska leverantörer lämnar de uppgifter de ska till registret. Om uppdragsgivaren inte får in dokumentation från leverantören som styrker detta, eller om uppgifterna är otillräckliga eller felaktiga, ska uppdragsgivaren anmäla detta till Arbejdstilsynet inom tre dagar från det att tjänsteleveransen har börjat.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör