EU & arbetsrätt 2 2010


 

Tvist om lönegranskning för oorganiserade löst med helt nytt avtal

Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier har kommit överens om ett nytt system för lönegranskningen, som ju blev en het fråga sedan en anonym anmälare hade klagat till Datainspektionen över att förbundet behandlade löneuppgifter även för oorganiserade byggnadsarbetare för att kontrollera att arbetsgivarna följde kollektivavtalet (se EU & arbetsrätt nr 4/2007 sid 1). Datainspektionen gav anmälaren rätt och Byggnads överklagade till Kammarrätten.

Den nya ordningen finns i ett helt nytt kollektivavtal som innebär att två gamla avtal, Byggnadsavtalet (som var aktuellt i Laval-målet) och det s.k. Anläggningsavtalet, har ersatts med ett enda, med regler som är både enklare och mer enhetliga än i de tidigare avtalen. När det gäller lönegranskningen har parterna enats om en gemensam datalösning där Byggnads får löneuppgifter för alla anställda, men där uppgifterna för oorganiserade arbetare lämnas anonymt. Byggnads har därmed dragit tillbaka sitt överklagande i Kammarrätten.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör