EU & arbetsrätt 2 2010


 

Nytt bakslag för kommissionen om egenföretagares arbetstider

Med knapp majoritet röstade Europaparlamentet den 15 juni än en gång ned Europeiska kommissionens förslag att egenföretagare ska undantas från direktivet om arbetstidens förläggning vid vägtransporter (2002/15).

Sedan den 23 mars 2009 gäller direktivet lika för egenföretagare och anställda förare (se EU & arbetsrätt nr 4/2008 sid 4). Flera medlemsländer, bland dem Finland, har hela tiden motsatt sig att egenföretagare ska omfattas, och kommissionen har inte brytt sig om att försöka få dem att leva upp till direktivets krav. Efter den senaste motgången i parlamentet säger kommissionen dock att den nu ska göra vad som behövs för att få medlemsstaterna att rätta sig efter gällande regler. Den kommer också att överväga att dra tillbaka förslaget om att egenföretagare ska vara undantagna.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör