EU & arbetsrätt 3 2010


 

Besök nya Arbetsrättsportalen!

Webbportalen Forum för forskning om arbetsrätt har återuppstått under namnet Arbetsrättsportalen. Den är mer användarvänlig och innehåller en ny funktion "Sök i nordiska rättsdatabaser". Lagstiftningsarbetet på arbetsrättens område i Danmark, Finland, Norge och Sverige bevakas fortlöpande och presenteras i notisform. På Arbetsrättsportalen kan man söka fritt bland - idag - ca 1000 artiklar, uppsatser, forskningsrapporter och andra dokument, och den fylls ständigt på med nya texter. Se själv på http://arbetsratt.juridicum.su.se!


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör