EU & arbetsrätt 3 2010


 

Sverige slipper fördragsbrottstalan

Den nya svenska diskrimineringslagen uppfyller kraven i direktivet om likabehandling i arbetslivet (2000/78) anser kommissionen, som därför har lagt ned det fördragsbrottsärende som den inledde 2007


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör