EU & arbetsrätt 3 2010


 

RUT-reglers ikraftträdande försenas

Möjligheten att registrera utländska arbetstagare online i det danska RUTregistret har försenats på grund av problem med IT-systemet. Det betyder att de nya reglerna om anmälningsplikt för egenföretagare och om uppdragsgivarnas skyldighet att kontrollera att anmälningsplikten är fullgjord inte kan träda i kraft förrän den 1 januari 2011.

Huvuddelen av de skärpta reglerna för registrering av utländska arbetstagare har varit i kraft sedan i juni i år.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör