EU & arbetsrätt 3 2010


 

ESA lägger ned ärende mot Island

Island har nu ändrat sin lag om arbetstagares rättigheter vid företagsöverlåtelse, så att även arbetstagarnas fordringar på obetald lön övergår till den nya ägaren. Sedan den 15 juni stämmer den därmed överens med EUs företagsöverlåtelsedirektiv (2001/23) anser Eftas övervakningsorgan ESA, och avslutar det fördragsbrottsärende som det hade inlett (se EU & arbetsrätt nr 2/2010 s. 3).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör