EU & arbetsrätt 4 2010


 

IF Metall först med utstationeringsavtal

Det första "utstationeringsavtalet" har nu lämnats in till det svenska Arbetsmiljöverket av Industrifacket Metall. Med det menas ett avtal med sådana villkor som en facklig organisation har rätt att driva igenom med hjälp av stridsåtgärder enligt de nya reglerna i utstationeringslagen, lex Laval. De fackliga organisationerna har haft svårt att avgöra vad som menas med minimilöner i utstationeringsdirektivets (96/71) mening.

Den avtalsmall som IF Metall nu har lagt fram bygger på kollektivavtalet med arbetsgivarorganisationen Svemek. Minimilönen har räknats fram genom att lägstlönerna i avtalet har räknats upp med 2,5 procent, eftersom de arbetare som omfattas av detta har rätt till 60 minuters arbetstidsförkortning per full vecka. Därtill kommer ett lönetillägg på 144 kr/dag eller 17,50 kr/ tim som motsvarar Svemek-avtalets tillägg för arbete utanför verkstaden. Lägsta timlön för särskilt kvalificerade arbetstagare blir därmed 138,35 kr och för övriga 134,64 kr.

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör