EU & arbetsrätt 2 2011


 

Byggbranschens parter begär undantag från direktiv

Byggbranschen bör inte omfattas av de direktiv som ska underlätta för säsongsarbetare från länder utanför EU och för nyckelpersoner i gränsöverskridande företag att få arbetsoch uppehållstillstånd här (se EU & arbetsrätt nr 3/2010 s. 5). Det anser Europeiska byggnadsarbetarfederationen EFBWW och dess motsvarighet på arbetsgivarsidan, FIEC, som gemensamt har skrivit till de politiska instanser som kan påverka de pågående förhandlingarna om direktiven. De påpekar att byggnadsarbete inte är säsongsarbete även om det delvis är beroende av väderförhållandena, och det bör uttryckligen framgå av säsongsdirektivet. Och om det andra direktivet omfattade byggbranschen skulle det blir mycket lätt att kringgå utstationeringsdirektivet, eftersom byggnadsarbete till sin natur är rörligt och tidsbegränsat, menar de.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör