EU & arbetsrätt 2 2011


 

Ny ILO-konvention ska skydda dem som arbetar i hushåll

Vid sin arbetskonferens i juni antog ILO en konvention och en rekommendation om arbete i hushåll (domestic work).

Barnflickor, hembiträden och andra som är anställda för arbete i hushåll har ofta en utsatt position och den nya konventionen är ett steg mot att garantera dem en bättre tillvaro. Konventionen innehåller bland annat regler om grundläggande rättigheter, om minimiålder för hushållsarbete, om skydd mot övergrepp, trakasserier och våld, om arbetstid och vilotid, och om hur lönen ska betalas. Hushållsarbetare ska också ha lika förmånliga socialförsäkringsförmåner som andra arbetstagare.

I en särskild artikel sägs att hushållsarbetare ska vara fria att själva komma överens med arbetsgivaren om ifall de ska bo i hushållet eller ej, att de som bor i arbetsgivarens hushåll inte ska tvingas vara kvar där på sin lediga tid och att de har rätt att behålla sina identitetshandlingar och resedokument.

Särskilda regler gäller också till skydd för hushållsarbetare som rekryteras från ett land för att arbeta i ett annat och för dem som förmedlas av privata arbetsförmedlingar.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör