EU & arbetsrätt 2 2011


 

Dansk avhandling om gränsöverskridande företagsöverlåtelse

Lone L. Hansen: Medarbejdernes retsstilling ved grænseoverskridende overtagelse og fusion, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010, 558 sidor, ISBN 978-87-574-2462-1

I juni 2010 disputerade Lone L. Hansen på en avhandling om arbetstagares ställning vid gränsöverskridande företagsöverlåtelser. Boken är skriven ur ett danskt perspektiv och belyser situationen då en dansk arbetsgivares verksamhet övergår till en utländsk arbetsgivare. Författaren identifierar fyra olika typer verksamhetsförändringar: överlåtelse av majoriteten av aktier, rörelseöverlåtelse, fusion respektive delning av aktiebolag. För var och en av dessa analyserar författaren företagsöverlåtelsens konsekvenser dels för enskilda arbetstagare, dels för medbestämmandet. Avhandlingen innehåller en ingående belysning av frågor som tidigare bara behandlats i begränsad omfattning i nordisk rättsvetenskap.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör