EU & arbetsrätt 3 2011


 

Svensk undersköterska går till Europadomstolen

Kränkte sjukhuset undersköterskan Peter Magnussons yttrandefrihet när han omplacerades från intensivvården till geriatriken efter att ha medverkat i ett debattprogram på TV? Nej, anser den svenska Arbetsdomstolen. Ja, anser han själv och hoppas att Europadomstolen för mänskliga rättigheter ska ge honom rätt.

De yttre omständigheterna i målet har vissa likheter med omständigheterna i målet Heinisch (se artikeln på s.1). Sjukhuset där mannen arbetade var ett offentligt ägt aktiebolag, han klagade på vad han uppfattade som missförhållanden i vården (en främlingsfi entlig kultur på intensivvårdsavdelningen) och han framförde till sist klagomålen offentligt när han tyckte att arbetsgivaren inte tog dem på allvar. Men till skillnad från Heinisch blev han inte avskedad utan bara omplacerad till en annan avdelning med i stort sett samma anställningsvillkor som förut. Det var ändå en bestraffning för att han yttrat sig i media, ansåg mannen. Inte alls, menade arbetsgivaren, omplaceringen blev nödvändig eftersom det hade uppstått sådana samarbetssvårigheter på intensiven efter TV-framträdandet att det innebar risker för patientsäkerheten. Arbetsdomstolen blev övertygad om att detta var den verkliga anledningen och höll med om att arbetsgivaren hade vägande skäl för att omplacera honom (AD 2011 nr 15). I början av september skickade mannen in sitt klagomål till Europadomstolen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör