EU & arbetsrätt 3 2011


 

Trespråkigt lästips

Isabelle Schömann (red) Mélanges ā la mémoire de Yota Kravaritou : a trilingual tribute, European Trade Union Institute, Bryssel 2011, 586 sidor, ISBN 978-2-87452-212-3

I den här boken till minne av en av de mest originella och banbrytande arbetsrättsforskarna i Europa, grekiskan Yota Kravaritou, har 27 av hennes kolleger och närmaste vänner samlat bidrag av högst skiftande karaktär och innehåll, som en hyllning till hennes mångvetenskapliga och gränsöverskridande akademiska karriär. För den som inte läser franska fi nns det gott om bidrag på engelska plus ett och annat på italienska.

Yota Kravaritou var feminist och bokens första avdelning har rubriken Equality and differences. Här skriver Wolfgang Däubler om Domestic workers – the forgotten group?, Simon Deakin om Labour law and the legal construction of gender in historical perspective och Eliane Vogel-Polsky om Xanthippe ou les femmes de l’ombre.

I den andra avdelningen samlas bidrag om Values and principles in labour law, som inkluderar demokrati och grundläggande rättigheter. Bland författarna märks Umberto Carabelli med bidraget La riforma del lavoro pubblico del governo Berlusconi, Antoine T.J.M. Jacobs som skriver om A comparatist’s view of the legislation governing collective agreements och Niklas Bruun och Klaus Lörcher om Social innovation: the new EHCR jurisprudence and its impact on fundamental social rights in labour law.

Men den mest intresseväckande rubriken har den tredje avdelningen: Soul and law Contributions on the broader repercussions of law in culture and society. Här finns bidrag som La pensée juridique de Simone Weil av Alain Supiot, Sublime law: on legal and aesthetic judgments av Costas Douzinas och Riflessioni su letteratura, diritto e linguaggio giuridicoeconomico av Alessandro Anastasi.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör