EU & arbetsrätt 3 2011


 

Ny nordisk tidskrift om arbetslivsforskning

Nordic Journal of Working Life Studies heter en ny tidskrift som ges ut vid Roskilde universitet och fi nansieras av Nordiska Ministerrådet. Tidskriften ska förmedla forskningsbaserad kunskap och erfarenheter mellan de nordiska länderna och göra nordiskt arbetsliv mer känt utanför Norden. Den är gratis tillgänglig på www.nordicwl.dk.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör