EU & arbetsrätt 3 2011


 

Kalendariet

Serien med öppna seminarier fortsätter vid Stockholms universitet.
Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

Globaliseringen och arbetsrätten: Vad innebär Kinas frammarsch?

Tid: måndagen den 28 november kl.15 – 17.

Plats: Rum Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet. Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet.

Inledare: Oscar Berger, arbetsmarknadsråd vid ambassaden i Peking och Stefan Hult, arbetsmarknadsministerns Östasiensamordnare.

Genom sin kraftiga ekonomiska expansion får Kina stor betydelse för den globala arbetsrättens utveckling och genomförande. Inledarna ger en övergripande introduktion till hur den kinesiska arbetsrätten utvecklas och genomförs i praktiken, och resonerar om ILO-konventionernas betydelse. De ställer också frågan hur kinesisk arbetsrätt och förhållandena på den kinesiska arbetsmarknaden kan komma att påverka arbetsmarknaden i Sverige. Som en bakgrund tecknar de en bild av omfattningen av exempelvis investeringar, arbetskraftsmigration och forskningssamarbete mellan de båda länderna.

 
Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör