EU & arbetsrätt 4 2011


 

Kommissionen avvisade Byggnads klagomål

Europeiska kommissionen står fast vid sin uppfattning att Sverige inte har gett det polska företaget Kormal Spolka zoo otillåtet statsstöd genom att undanta detta från skyldigheten att betala sociala avgifter för arbetstagare som utstationeras till Sverige. Svenska Byggnadsarbetareförbundets klagomål (se EU & arbetsrätt nr 3/2011 s. 2) leder alltså inte till några vidare åtgärder, skriver kommissionen i ett brev till förbundet.

Kommissionen menar att de regler som Byggnads klagade på förefaller vara ett korrekt genomförande av bindande EU-regler och därför kan de över huvud taget inte utgöra statsstöd.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör