EU & arbetsrätt 4 2011


 

Åldersbaserade premier till danskt pensionssystem blir fråga för EU-domstolen

Är det OK att arbetsgivarens pensionsinbetalningar till ett företags- eller yrkesbaserat system för social trygghet ökar med de anställdas ålder, så att de t.ex. är 6 procent av lönen för anställda under 35 år, 8 procent för dem mellan 35 och 44 år och 10 procent därefter, eller strider det mot förbudet mot åldersdiskriminering? Det undrar Vestre Landsret i ett mål som har hänskjutits till EU-domstolen.

Det är HK Danmark som har stämt Experian A/S för sin medlem Glennie Kristensens räkning, och utgången i målet beror på hur artikel 6.2 i det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) ska tolkas. Enligt artikeln är det inte åldersdiskriminering att fastställa åldersgränser för pensions- eller invaliditetsförmåner från företagsoch yrkesbaserade system för social trygghet, t.ex. olika åldersgränser för grupper eller kategorier av förhandlingsorganisaarbetstagare och ålderskriterier för försäkringstekniska beräkningar, under förutsättning att detta inte leder till diskriminering på grund av kön. Företaget menar att tjänstepensioner därmed är helt och hållet undantagna från förbudet mot åldersdiskriminering. HK Danmark däremot anser att undantaget ska tolkas restriktivt.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör