EU & arbetsrätt 4 2011


 

Finska fack ifrågasätter kollektivavtalsregler om moderskapspenning

Är det könsdiskriminerande att en kvinna som går direkt från obetald föräldraledighet till mammaledighet inte får den moderskapspenning som föreskrivs i kollektivavtalet? Det anser i varje fall sjuksköterskan Noora A. vid det privata vårdföretaget Mehiläinen. Hon hänvisar till att hon skulle ha fått sin moderskapspenning om hon hade varit på betald föräldraledighet i stället för obetald när mammaledigheten började. Hälso- och socialvårdens förhandlingsorganisation TSN håller med henne om att denna särbehandling strider mot likabehandlingsdirektivet (2006/54) och mödraskyddsdirektivet (92/85) och har väckt talan mot arbetsgivarorganisationen Förbundet för hälsoservice och Mehiläinen OY. Den fi nska Arbetsdomstolen har skickat frågan vidare till EU-domstolen.

Exakt samma fråga har ställts i ett mål mellan förhandlingsorganisationen De högre tjänstemännen YTN och arbetsgivarorganisationen Teknologiindustrin, där en tjänsteman vid Nokia Siemens Networks gått miste om moderskapspenning av samma anledning.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör