EU & arbetsrätt 4 2011


 

Även städbranschen får allmängiltigförklarade villkor

Den norska Tariffnemnda har antagit en föreskrift om allmängiltigförklaring av ett kollektivavtal för ännu en bransch. Det var LO som hade krävt allmängiltigförklaring av avtalet för städföretag 2010 – 2012 mellan Næringslivets Hovedorganisasjon och NHO Service å ena sidan och LO och Norsk Arbeidsmandsforbund å den andra. NHO Service stödde kravet på allmängiltigförklaring av lönevillkoren. Timlönen är 151,67 norska kronor. Därtill kommer bestämmelser om särskilda tillägg och ersättning för kost och logi, men till skillnad från andra allmängiltigförklaringar omfattar denna inte kollektivavtalets regler om arbetstid. Föreskriften gäller för hela landet med verkan från den 1 september 2011.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör