EU & arbetsrätt 4 2011


 

Kalendariet

EU:s arbetsrätt – teori och praxis
Hanken, tisdag den 13 mars 2012.

Den årliga arbetsrättskursen EU:s arbetsrätt – teori och praxis vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors hålls tisdagen den 13 mars 2012 kl 12.30 – 16.30.

Programmet kommer bland annat att behandla EU-krisens arbetsrättsliga följder (ILO:s tidigare direktör Kari Tapiola inleder), bemanningsdirektivets implementering i Finland (talare professor Ulla Liukkunen) och EU-domstolens nya rättspraxis (Markus Äimälä).

Anmälan och förfrågningar rörande kursen, som hålls på fi nska, kan riktas till Harriet Napari, Hanken tel +358 403 521 224 (harriet.napari@hanken.fi ).

 
Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör