EU & arbetsrätt 1 2012


 

Dansk semesterlag ändras efter påtryckning från kommissionen

Från och med den 1 maj har en arbetstagare som blir sjuk under semestern rätt till ledighet vid ett senare tillfälle enligt den danska semesterlagen, som ändrats efter påtryckning från Europeiska kommissionen.

Som EU & arbetsrätt tidigare rapporterat (se nr 3-4/2009 s.7) har den danska semesterlagen varit föremål för utredning för att bedöma om den var förenlig med EU-rätten, särskilt domen i målet Pereda (C-277/08). Frågan var främst om en arbetstagare som blir sjuk under semestern har rätt till ersättningsledighet enligt artikel 7 i EU:s arbetstidsdirektiv (2003/88).

Utredningsarbetet förlöpte som väntat. Arbetsgivarna menade att man skulle betona de faktiska omständigheterna i målet, vilket innebar att semesterlagen inte behövde ändras. Arbetstagarsidan ansåg att EU-domstolen hade slagit fast en ny avgörande princip, enligt vilken arbetstagaren ska få ledigt vid ett senare tillfälle om han eller hon blir sjuk under semestern. Arbetet avslutades i september 2010, varefter saken överlämnades för politiskt ställningstagande. Det dröjde.

Men i oktober 2011 fick Danmark en ny regering och den 28 november mottog denna en öppningsskrivelse där kommissionen tillkännagav att den övervägde att stämma Danmark inför EUdomstolen. I mars lade regeringen så fram ett förslag om att lagen skulle ändras från och med den 1 maj 2012, då det nya semesteråret börjar.

Arbetstagarsidan fick alltså rätt.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör