EU & arbetsrätt 1 2012


 

OM EN TINGSRÄTT

beslutar att ställa frågor till EU-domstolen ska Arbetsdomstolen vara mycket försiktig med att ändra det beslutet. Det konstaterar svenska AD i ett beslut som innebär att Södertörns tingsrätt kan skicka iväg sina frågor trots att den svarande i tvisten anser att det kommer att fördröja målet i onödan.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör