EU & arbetsrätt 2 2012


 

Regler om elektromagnetiska fält fördröjs – igen

Än en gång har ministerrådet och Europaparlamentet enats om att skjuta upp genomförandet av direktivet om skydd mot risker med elektromagnetiska fält i arbetet (2004/40). Direktivet som antogs för åtta år sedan har aldrig genomförts, och kommer heller aldrig att genomföras i sin nuvarande form.

Direktivet innehåller gränsvärden som ska skydda arbetstagare mot för hög exposition för elektromagnetiska fält och skulle ha varit införlivat i nationell rätt 2008. Men redan 2006 hade läkarkåren upptäckt att det skulle begränsa användningen av magnetisk resonanstomografi på ett oacceptabelt sätt. Alla parter var överens om att frågan behövde undersökas närmare, och deadline för genomförande fl yttades fram till den 30 april i år.

Under tiden gjorde kommissionen en rad utredningar och 2011 lade den fram ett förslag till nytt direktiv med delvis andra regler, som dock inte har antagits ännu. Därför har fristen för att genomföra 2004 års direktiv förlängts ännu en gång, till den 31 oktober 2013. Innan dess hoppas rådet och parlamentet kunna komma överens om hur det nya direktivet ska se ut..


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör