EU & arbetsrätt 1 2013


Dansk rådighedsløn omfattas av förbudet mot åldersdiskriminering, anser generaladvokat

Erik Toftgaard och ett 40-tal andra tidigare statsamtmænd i Danmark kan nog hoppas på att få den beredskapslön (rådighedsløn) som de nekades enbart för att de fyllt 65 och hade rätt till pension när deras tjänster drogs in (se EU & arbetsrätt nr 1/2012 s. 3), i varje fall om EU-domstolen håller med generaladvokaten Juliane Kokott. För Glennie Kristensen, som klagar på företaget Experians tjänstepensionssystem där hon särbehandlas på grund av sin ungdom (se EU & arbetsrätt nr 4/2011 s. 3), är Kokotts förslag till dom inte lika uppmuntrande.

De två målen, som har hänskjutits av Højesteret respektive Vestre Landsret, ger för första gången EU-domstolen anledning att tolka artikel 6.2 i det allmänna likabehandlingsdirektivet (2000/78) vilken tillåter att man har åldersgränser i tjänstepensionssystem. Rådighedslønen omfattas över huvud taget inte av artikel 6.2 och det strider mot förbudet mot åldersdiskriminering att alla som har rätt till pension nekas rådighedsløn oavsett om de vill gå i pension eller stå till förfogande för nytt arbete, menar generaladvokaten. Experians pensionssystem omfattas däremot av undantagsregeln och är förenlig med den, enligt generaladvokaten. Det kan eventuellt också vara berättigat enligt det allmänna undantag från förbudet mot åldersdiskriminering som fi nns i artikel 6.1, menar hon.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör