EU & arbetsrätt 1 2013


Generaladvokat håller inte med finska mammor

Det strider varken mot mödraskyddsdirektivet, föräldraledighetsdirektivet eller direktivet om likabehandling mellan könen att kvinnor som går från obetald ledighet för vård av barn till mammaledighet inte får lön enligt kollektivavtal. Det säger generaladvokaten Juliane Kokott i sitt förslag till dom i två fi nska mål (se EU & arbetsrätt nr 4/2011 s. 3).

Enligt finsk lag finns tre sorters ledighet för föräldrar: mammaledighet, föräldraledighet och därefter vårdledighet. Under de två första får de ersättning från sjukförsäkringen, men vårdledigheten är obetald De två kvinnor som målen gäller var på vårdledighet när de blev gravida på nytt. De meddelade sina arbetsgivare att de ville avbryta den obetalda ledigheten och övergå till mammaledighet, men de nöjde sig inte med ersättningen från sjukförsäkringen utan krävde att få lön från arbetsgivaren. Kollektivavtalen innehöll nämligen regler om bibehållen lön under mammaledigheten. Där stod visserligen också att detta inte gällde när man går direkt från obetald ledighet till mammaledighet, men de två kvinnorna ansåg att detta var diskriminerande.

Deras fackförbund stöder dem, men det gör alltså inte EUdomstolens generaladvokat. Det finns inget i EU-rätten som säger att man ska behålla sin lön under mammaledighet, menar hon.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör