EU & arbetsrätt 1 2013


Slutlig dom i 3F-målet: Kommissionen gjorde inte fel

Efter tio år, två rundor i Förstainstansrätten/ Tribunalen och lika många varv i den högre instansen har EU-domstolen slutligt avgjort målet mellan Fælles Fagligt Forbund (3F) och Europeiska kommissionen (se EU & arbetsrätt nr 1/2012 s. 1). EU-domstolen kunde inte se att kommissionen gjorde fel när den godkände danska statens stöd i form av skattelättnader till fartyg som är registrerade i det danska internationella skeppsregistret (DIS) och avslog följaktligen 3Fs talan.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör