EU & arbetsrätt 1 2013


 

Kalendariet

Seminarieserien Arbetsrätten i EUperspektiv fortsätter vid Stockholms universitet. Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs. Nästa seminarium är:

Ny praxis från EU-domstolen:
När blir sjukdom funktionshinder – och vad ska arbetsgivaren göra då?

Tid: måndagen den 6 maj kl 15.00 – 17.00 Plats: Stockholms universitet, Rum U 29
på plan 2 i Geovetenskapens hus (hus U på den bifogade kartan). Lokalen ligger
4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitet.

Inledare: Anders Karlsson, advokatfirman Axelsson & Karlsson
Kommentator: jur dr Annamaria Westregård, Lunds universitet

Den 11 april kom EU-domstolen med en av sina hittills ganska få domar om innebörden av förbudet mot diskriminering på grund av funktionshinder (mål C-335/11 och C-337/11). Målen rör två danska kvinnor av vilka den ena led av svåra ryggsmärtor och den andra av en pisksnärtskada. I domen utvecklar domstolen sin tolkning av begreppet funktionshinder med hänvisning till FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och uttalar sig också om vad som kan vara sådana rimliga anpassningsåtgärder som arbetsgivaren är skyldig att vidta för att inte diskriminera en funktionshindrad person.

Vid seminariet analyserar Anders Karlsson domen och reflekterar över hur svensk rättspraxis förhåller sig till den.

 
Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör