EU & arbetsrätt 1 2014


AD såg igenom den bolagsrättsliga slöjan

En polsk ”egenföretagare” var i själva verket arbetstagare, och det hos ett annat bolag än det han skickade sina fakturor till, slog den svenska Arbetsdomstolen (AD) nyligen fast. Ett svenskt åkeri som var bundet av kollektivavtal hade löst sin personalförsörjning så att chaufförer ordnades av ett annat bolag. En chaufför som kört för åkeriet hade uppmanats att bilda firma i Polen och fakturera det andra bolaget för det arbete han utfört. Tvist uppstod om huruvida chauffören var arbetstagare hos åkeriet och Svenska Transportarbetare-förbundet yrkade skadestånd för kollektivavtalsbrott. Arbetstagarbegreppet utgör arbets-rättens och många kollektivavtals portal, som man måste igenom för att arbetsrätten eller kollektivavtalet ska vara tillämpligt. I det här särpräglade fallet slöt sig AD till att chauffören var arbetstagare hos åkeriet. Den såg alltså igenom den bolagskonstruktion genom vilken åkeriet valt att lösa sitt arbetskraftsbehov, en konstruktion som innehöll ett fri rörlighets-moment, och åkeriet fick betala skadestånd för kollektivavtalsbrott. Samma parter har senare förlikts i ett mål där Transport hävdade att också de övriga drygt 100 ”egenföretagare” som körde för åkeriet var anställda av detta.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör