EU & arbetsrätt 2 2014


 

Kalendariet

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv

Sava Star och skyddet för arbetstagarna inom sjöfarten

Tid: måndagen den 13 oktober kl 15.00 – 17.00

Plats: Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet.
Lokalen ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet. Se bifogad karta.

Inledare:
Docent Johan Schelin, Institutet för sjö- och transporträtt, Stockholms universitett

Kommentator:
Professor Stein Evju, Oslo universitet

I somras besvarade EU-domstolen den svenska Arbetsdomstolens frågor i målet Sava Star*. Avgörandet innebär att fackliga stridsåtgärder vidtagna i Sverige – i detta fall för att få till stånd ett ITF-avtal på ett Panamaregistrerat fartyg – än en gång kan komma att prövas mot friheten att tillhandahålla tjänster. Frågor som kommer att diskuteras vid seminariet är: Hur påverkar domen strävandena att upprätthålla en internationell minimistandard när det gäller löner och andra anställningsvillkor för sjöfolk? Vad innebär domen för dem som tillhandahåller sjötransporttjänster? Vad säger den om avvägningen mellan sociala och ekonomiska hänsyn inom EU och EES?

*C-83/13 Fonnship A/S mot Svenska Transportarbetareförbundet och Facket för Service och Kommunikation (Seko) och Svenska Transportarbetareförbundet mot Fonnship A/S

Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

Välkommen!

 

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör