EU & arbetsrätt 3 2014


 

Kommittén för sociala rättigheter prövar Bedriftsforbundets klagomål

Innebär det en kränkning av föreningsfriheten enligt den Europeiska sociala stadgan att man i praktiken inte kan få fast anställning i norska hamnar om man inte är medlem i Norsk Transportarbeiderforbund? Det menar Bedriftsforbundet, en organisation för små och medelstora företag, som har klagat till Europarådets kommitté för sociala rättigheter.

Organisationen använder den möjlighet till kollektiva klagomål som bl.a. arbetsgivar-organisationer har enligt 1995 års tilläggsprotokoll till den Europeiska sociala stadgan. Den norska regeringen argumenterade mot att kommittén för sociala rättigheter över huvud taget skulle behandla klagomålet, eftersom Bedriftsforbundet, enligt regeringen, inte är en sådan organisation som har klagorätt. Kommittén har dock beslutat att ta upp klagomålet. Om Bedriftsforbundet har rätt eller ej har kommittén inte tagit ställning till ännu.

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör